کد آهنگ

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است


پالتوی گشاد من را بینداز روی دوش-ت.

با یک فنجان چای، بنشین روی صندلی توی بالکن.

باز برای گنجشک های بی وفا خرده نان بریز.

با دست ها-ت؛ محکم بازوها-ت را بگیر.

گردنت را پنهان کن بین شانه ها-ت.

یک نفس عمیق بکش.

خیره شو به غروب.

آرام چشم ها-ت را ببند.

و لبخند بزن...

این 'دومین' کار نیکی ست که می توان با لب انجام داد.پ ن: جواب: ...

  • ۲۰ تیر ۹۵ ، ۲۰:۳۰
  • سعید کریمی