کد آهنگ

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است


فرقی ندارد رو به خورشید.

فرقی ندارد پشت به ماه.

چه فرق می کند کجای شهر؟

فرقی نمی کند کدام خیابان.

من

آن پنجره را دوست تر خواهم داشت؛

که قرار است

پشت آن

قرارمان را

بی قراری کنی.


  • ۱۵ اسفند ۹۴ ، ۰۳:۴۲
  • سعید کریمی


من رای می دادم اگر

روی دیوارهای سنگی

توی این آشفته بازار شلوغ

لابلای این همه شعار

میان پوسترهای توی جوی

یکی

وعده ی چشم های تو را داده بود به دروغ


  • ۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۳:۰۵
  • سعید کریمی


بوسه های قرن تلگرام

آغوش های پوچِ پوشالی

عطر موهایی که؛ نیست

راز باکره ی نگاه های معصومی که خاک شد پای درخت توت توی حیاط حافظیه

انتظارهای زنانه ی شبانه ی توی بالکن؛ که مُرد

چشم های نگران پشت پنجره ای؛ که خفت..


آه

آخرین عشق های قیمتی را هم

پشت ارگ کریمخان

توی کتاب های رنگ و رو رفته ای که با کِش به نرده های موزه چسبانده بودند مفت فروختند و

 تمام شد و

رفت


  • ۰۵ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۴۳
  • سعید کریمی