کد آهنگ

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است


گفت:

مرسی که آمدی...


آنقدر قشنگ گفت،

که یادم رفت اخم کنم و بگویم: مرسی فرانسوی ست.

آنقدر قشنگ

که حالا چند روز است زانو در بغل، خیره ام به پرچم فرانسه ای که چسبانده ام به دیوار اتاق تاریکم.


  • ۰۹ دی ۹۴ ، ۱۹:۳۶
  • سعید کریمی


ژست بگیر

برای دوربین ها لبخند بزن.

شب ها بدون من یواشکی نگاه کن به ماه

چشم هایت راببند بعد.

و یک نفس عمیق بکش از فرط خوشبختی.


آخرین روز باهم بودنمان را بریز توی کارتون

حرف های قشنگ را هم

بانضمام تمام ته بلیط هایی که نداری

همه را با هم پرت کن کنج پستو

و روی تمام آن ها را پر کن از خاطرات نو.

گرمای دست هایم را توی شلوغی شهر از یاد ببر

همین طور چشم هایم را

و تمام دوستت دارم هامان را حتی.

...

فقط تو را به خدا

برای خاطر اشک های هر شبم هم که شده

به چشم هایت بگو

یک لحظه، دوباره نگاهم کنند


  • ۰۲ دی ۹۴ ، ۰۴:۳۴
  • سعید کریمی